Watch homosexuell me fuck sexwork

watch homosexuell me fuck sexwork

Om männen inte tar betalt kan de knappast kallas prostituerade. Så skall man vara noga är det på enkel svenska männen som är slampor medan kvinnor är horor. Fast när de attraktiva männen blir färre så tvingas kvinnorna bete sig precis som män i tävlan med varandra vilket forskningen ofta missar. Jag vet vidare inte om män behöver vara fucked up för att begära betalt av kvinnor om de är i den positionen.

Kom ihåg att då är redan mannen den som kvinnan vill ha tillfälligt sex med. När det handlar om heteromän som har sex med män mot betalning håller jag med dig. Män gör som de måste då dejting ser ut som den gör.

Kvinnor är de som väljer att hålla uppe systemet. Det finns inget tvång på kvinnorna längre. Kvinnliga studenter som jag dejtar hade exakt samma studielån, ändå så ville de mannen skulle vara gammaldags och erbjuda mer. Det var deras fria val att hålla uppe prostitutionsdynamiken. Att kvinnor forftarande gör det trots egen ekonomi är en ständig huvudvärk för mer ärliga feminister. När en kvinna inte vill betraktas som slampa håller hon på sig.

Om jag och en kvinnlig klasskompis har exakt samma samma studielån så finns det ingen föruton hon som kan hålla uppe dynamiken. Om hon vill ha rikare killar så väljer hon det, om hon inte vill det så väljer hon det. Det är hon som bestämmer huruvida mannen betalar för sex eller inte. Är det inte pengar så är det de varor och tjänster som pengar bara fungerar som kvitto för. Det är inte bara det att sex blir billigare. Det är även det att det är färre män som kvinnor vill gifta sig med.

Det är detta som leder till ökad press på kvinnor — definitivt inte reklam eller porrideal. Så det lade du också märke till? Ja precis så är det. Ta exempelvis den där flygvärdinnan som Ralph Fiennes hade sex med.

Att hon ville ha sex var nog ett mindre problem de hade sex på hotellet dagen efter också än att läsa om det här:. Slampa är inte för mig ett skällsord, men jag skulle inte offentligt kalla eller beskriva en kvinna slampig, för det har en negativ konnotation i kollektivet. Kallade för länge sedan Ninni på skämt för slampa, och hon blev sur, fast det inte var meningen.

I sängkammaren gillar ju däremot många kvinnor att bli slampförklarade på skoj, vilket många män också finner upphetsande på skoj. Och som sysslade med att skriva upp personer på egna listor där dessa graderades efter deras egna ihop snickrade moralkompass som dåliga eller goda människor,som numer ofta får en skattefinansierad lön för att fortsätta med vad dom gjorde i skolan dvs sprida rykten och baktala människor som inte följer deras sexualmoral och att mobba ut dessa ses som en självklarhet,det funkade ju i skolan så varför inte fortsätta med detta vinnande koncept.

Jag håller med dg om att män i allmänhet har ett större behov av sex. Det är väl knappast ett kontroversiellt uttalande och att hävda att kvinnor också gärna vill ha tillfälligt sex med rätt man är inte intressant eftesom män inte kvalificerar på det sättet. Däremot kan man inte därför säga att män är de som håller igång prostitutionen. En marknad kräver både säljare och köpare. Män är köpare och kvinnor är säljare.

Jag tänkte mig in i hur jag hade tänkt om jag jobbade för någon av kartellerna. Och visst finns det otroligt stora summor pengar att tjäna, annars skulle de inte bry sig, som du själv skrev. Så stora pengar att tjäna att man är rädd om sin verksamhet och säkerligen är beredd att se till att omfattningen hålls dold. Och den andan lever kvar i Ryssland.

Hur kan vi då med säkerhet fastställa hur många tjejer som drabbas? Eller få det till att köparna inte har ett fritt val…….. Det är ju såklart problemet med postmodern relativism. Är man inte två i en PARrelation? Eller dessa män inleder relationer med kvinnor enbart för att få ligga? Är dessa män enligt dig helt hjärndöda och känslolösa? Och jag bara tänker, tänk så uppgiven jag hade kunnat vara efter alla våp jag träffat.

Vad skulle jag gjort? Öppnat en bordell och sålt självskadande tonårskillar…….. En kvinna vet vem hennes barn är, för en man är det mycket osäkrare. Som bofasta har vi väl levt i generationer. Hur de levde innan är säkert helt olika och olika för olika stammar. Sen det här med resursöverföringen från män till kvinnor. Borde ensamstående mammor betala mer i skatt?

Vi skulle ju kunna jämna till det genom att försöka få kvinnor att avstå ifrån att skaffa barn? Kvinnor utan barn kan jobba heltid fram till pensionen och betala mycket i skatt så slipper männen betala så mycket i skatt som går till kvinnorna och deras tidskrävande och resurskrävande barn.

Alla pappor skulle vara så glada av att slippa sina barn, då hade de kunnat återgå till sitt ungtjursliv och gå ut på grönbete igen.

Det är på grund av att hon inte är en slampa för dig. Det är ett sådant ord som kan få en tjej stenad eller gruppvåldtagen ute på landsbygden i vissa länder. Det är alltså väldigt viktigt att mannen som kvinnan har barn med kan lita på henne och garantera honom att barnet är hans. Kalla därför aldrig en gift kvinna för slampa.

Allt detta baserar jag såklart på den intressanta diskussionen jag hade med Ulf T för längesen om hederskulturen. Eller hur Ulf T? Fyll gärna i om jag missat något.

Jag lånar ganska friskt från dig som du märker. För att återgå till det här med sexslaveriet. För att skydda min versamhet och omfattningen av den. Precis som militären och politikerna gör. Och vad säger att de inte är inblandade?

Jag är verkligen inte för en massa moral, jag tittar både på Hentai och skräck, jag har båda benen fast förankrade i två lika djupa träsk. Det finns säkert undantag, KuntaKinte skrattade ju också ibland. Förr i tiden och forfarande i många kulturer så är det föräldrar och släkt som bestämmer. I vår kultur har vi i individualismens namn avskaffat dessa men sedan dess har vi ersatt dem och nu är kvinnans sida av en relation full av andra personer istället experter, rådgivare, byråkrater och kompisar medan mannen oftast är ensam.

Nej, det är just det de INTE gör. Hela poängen var ju att prostituerade hade förvånats över hur mycket mer män ville än bara ligga. Om männen bara ville ligga varför skulle de slösa dyrt betald tid på annat?

Varför har utbildade kurtisaner historiskt högre status än vanliga prostituerade? Många av männen som går hos prostituerade får varken det ena eller det andra från sin fru. Man kan undra varför män skall gifta sig alls. Nej, hur skulle det gå ihop med att de ville göra andra saker än bara ligga när de var med prostituerade kvinnor? Snarare är deras fruar både hjärndöda och känslolösa då för det är ju de som inbillat sig att deras män inte skall ha några behov.

Det påminner en hel del om vad Chris Rock sagt. De flesta män har för få kvinnor som säger ja för att mannen realistiskt skall KUNNA ha sådana där synpunkter. Ju färre möjligheter ju bredare måste urvalet vara. Standard när en kvinna inte vill ligga med dig är att hon vill ligga med någon annan så då är det ju hon som fångat honom — inte omvänt.

Skulle uppgivenheten vara mindre om du träffat mycket färre personer totalt? Det tycks mig enastående märkligt att anta chanserna att hitta rätt ökar om vi kraftigt minskar antalet möjligheter.

Låter inte det ganska konstigt? Och om män är så krävande hur kommer det sig att mäns krav kan tillfredställas på så kort tid av kvinnor med så låg utbildning? Det här låter lite grann som de feministiska argument där könsrollerna antingen skulle antas handla enbart om biologi eller enbart om social påverkan. Över längre tid är det snarare så att biologiska realiteter och yttre omständigheter tvingar fram vissa beteenden; de beteenden som ökar chanserna för reproduktion och tillväxt kommer att selektera ut individer som passar in väl i dessa mönster.

Sålunda bidrar biologin till att forma sociala mönster och omvänt påverkar sociala mönster biologin. Det är riktigt att en evolutionspsykologisk utgångspunkt är att mäns investering i barnafödandet rent biologiskt är mycket mindre än kvinnors, vilket blir ett argument både för att kvinnor skall vara betydligt mer kräsna med vilka de ligger med, och även för hur mäns sexualitet kan vara mer kopplad till visuella indikationer på fertilitet, och kvinnors mer till deras mentala upplevelse att de hittat en man värd att investera i.

The best-selling magazines to women are Better Homes and Gardens and Family Circle, representing the female primary fantasy: Men are increasingly hestitant about commitment because when they forfeit their primary fantasy they increasingly do so in exchange for intimacy and love.

Since the odds are almost 9 to 1 against their getting intimacy and love, they are hesitant. On top of this, if a man is committing for love but is also successful, he may wonder whether the woman has fallen in love or risen in security.

When a man commits, a crucial shift occurs. Survival and security are the primary needs of all human beings, but male socialization succeeds in training most men to take care of security needs for themselves; female socialization leaves many women expecting men to fulfill their primary need of security.

So for many women security is the primary unfulfilled need; for most men it is intimacy or love since he expects himself to handle his security needs.

This frees more men to commit for love only. But she does not tend to fall in love within an intimacy framework such as with an intimate male secretary , but rather within a success framework. Which is why her primary fantasy is security. Because the fantasy is that her primary needs get taken care of by someone else. Or at least that a man has the responsibility to take care of them and she has the option to take care of them.

Why do so many women focus so much more than men on intimacy? Because within the framework from which they have chosen their men intimacy is often the single biggest missing ingredient. And because these men, by taking care of much of their primary need, allowed them the luxury of focusing on the neglect of intimacy. So a man thinks of sex over times for each time he has it.

Men in their forties think of sex times per week and have it 1. Jag blir liksom inte sur så lätt. Så jag var tvungen att leta upp det.

Jag kom inte alls ihåg det, så glöm det du med. Jag förstår vad ni åsyftar … jag fungerar så, jag blir barnsligt förtjust och känner mig extra älskad när maken kommer hem med en blomma åt mig. Jag känner så … varje gång … trots att jag med logiskt tänkande vet att blommor köpta för våra pengar gemensamma ekonomi betalas av mig själv med.

Den där känsloupplevelsen är omedelbar och jag tror den är biologisk, att kvinnlig sexualitet oftast fungerar så. Den där sexarbetaren som tyckte att det var bra att kvinnor snålar på sin sexualitet är en parasit. Det är som när en vapentillverkare tycker att det är bra att det är konflikter i världen så att man kan tjäna pengar på det.

Att tjäna pengar på människors problem och önska att de fortgår är ingenting annat än genom korrumperat.

Än en gång, apropå trafficking, politik, journalism och Guardian: En logisk slutsats av dessa data är att kvinnor har upptäckt hur jobbigt det är att motsvara andra kvinnors krav jämfört med att motsvara mäns krav.

Det problematiska är att kvinnor inte pratar om andra kvinnors krav som andra kvinnors krav. När deras pojkvän har krav så är det han som har det men när kvinnor har krav är det alltid i passiv röst de beskriv.

Har ni märkt hur dessa förväntningar på kvinnor bara svävar omkring i rymden? Män är nog ansvariga för sina krav men män är också själv ansvariga för om det tar press över kvinnors förväntningar, vilket kvinnor inte är gällande mäns förväntningar, då är det män som orsakar pressen.

Kvinnor har högre förväntningar på män än män på kvinnor men ändå är det kvinnor som får spela offret. Det här är ju ingenting annat än konventionella könsroller där mannen är aktiv ansvarig och kvinnan passiv oansvarig.

Men som jag frågat om och om igen: Hur kan kvinnor vara totalt oansvariga men ändå jämställda med de ansvariga männen? Så män söker inte hjälp om de har problem med sina relationer? Jag skulle inte vänt mig till föräldrar och släkt. Men till andra utomstående jag känt tillit till. Ja det kan man ju verkligen undra. Jag som trodde att män någotsånär väljer en passande partner åt sig själva. Det är min erfarenhet att de också gör det och min erfarenhet är också att män väljer ganska aktivt, de är inte passiva våp direkt.

Så dessa män har överhuvdtaget ingen social talang alls? De går till prostituerade för att kunna betala någon som agerar skräddarsytt efter deras egna önskningar, men som inte direkt kan ställa några motkrav. Det sociala spelet är ganska viktigt att lära sig, det ligger som grund för allt vad det innebär att vara människa.

Och hur vet vi att deras fruar inbillat sig att de inte har några behov. De verkar ju inte ha några problem med att uttrycka sina önskningar och krav…… sålänge de inte blir motsagda. Det är inte en korrekt tolkning. En parasit lever på en värdorganism på ett sätt som skadar värden. Det är ju det här som är problemet, för relationen är ofta den enda kanal där män kan uttrycka deras intima känslor, så vart ska de vända med sina problem när de inte mera har den här kanalen? Alfamän väljer kvinnor, bland genomsnittsmänniskor är det oftare kvinnan som accepterar mannen än omvänt.

Prostituerade ställer inte motkrav? De vill ju ha betalt? Borde de kräva orgasm på köpet? Om du visste något om sexarbete, så tycker vissa sexarbetare att njutning kan stå i vägen för yrkesutövandet, så orgasmfri sex kan vara att föredra och göra jobbet lättare. Hur deras fruar inbillat sig att män inte har behov?

Min ex-flickvän intygade mig om att vår relation blir bättre för mig bara vi gör som hon vill. Nå, det blev aldrig bättre för mig, fast jag beaktade henne, för det ledde aldrig till att hon beaktade mig mera. Det konstiga var att hon anklagade mig för att jag ville förändra henne, fast jag endast ville att hon beaktade mina behov.

Att förändra mig såg hon inga problem med, hon sa: Som om det endast var på mitt ansvar att försöka nå henne utan att hon behövde försöka förstå mig. Hur kan en kvinna påstå sig älska en man och vägra honom sexuella glädjeämnen som han kan få för en mycket överkomlig penning av en ung vacker prostituerad som inte nödvändigtvis ens är i desperat behov av pengar.

Och hur kan kvinnan påstå att det är kärleken som får henne att hata hans besök hos prostituerade? Ett är att kräva jämställdhet och vara hypergam samtidigt. Det är en helt naturlig följd av att man har en verklighetsfrånvänd ideologisk utgångspunkt i jämställdhetspolitiken. Och det kommer bara öka om inte detta upphör. Men feminismen är ju inte enda boven i dramat? Kvinnor har nog sin egen del i att relationen mellan könen är dysfunktionell och de själva mindre lyckliga än tidigare.

Det märks att du inte har historiska kunskaper när det gäller sex, utan går på schabloner. De stora religionerna hänger ihop med agrarsamhällets tillkomst, och detta i sin tur hänger ihop med upptäckten av sambandet sex-graviditet. Anledningen till att män ville försäkra sig om sin biologiska avkomma var att agrarsamhället skapade möjligheten att samla sig förmögenheter, och då blev det så småningom viktigt för vissa män att det var just deras biologiska avkomma som ärvde.

Denna tanke fann sedan sin väg in i religionerna och blev extrem i de monoteistiska, abrahamitiska. Däremot var det t ex hos oss i Norden ända fram till kristendomen oviktigt med det biologiska faderskapet och både män och hustrur kunde — fast de var gifta — ha älskare vid sidan om. Hustrurna var dock begränsade till män av lika eller högre stånd, medan män kunde ha sex med alla stånd, inklusive slavar och slavinnor.

Intressant är också att människan ursprungligen eftersom seden var så vida spridd över världen — hos oss fanns den ända fram till kristendomen haft som sed att bjuda gäster på sex med kvinnor i hushållet.

Men det är ganska självklart att en akt som inte kopplades till avling, utan bara sågs som något som var skönt och roligt, var odramatisk och kunde användas för att visa sin gästfrihet. Tvärtemot vad du också tror vet vi idag — främst tack vare antropologisk forskning under framförallt och första hälften av talet — ganska väl hur människans sexualitet tedde sig i det föragrara samhället.

Och den var likartad i alla stammar. Att däri fanns seder och handlingar som förefaller oss chockerande som t ex föreställningen att en flicka inte kunde komma in i puberteten utan att ha samlag först är en annan sak. Det är samma fenomen som gör att kvinnor generellt är mer obenägna att dela med sig utanför familjen än män sedan finns naturligtvis undantag åt bägge hållen , eftersom de måste säkra avkomman.

Jag menar också att detta är den främsta anledningen till att främst kvinnor i början sökte sig till kristendomen. Före kristendomen var det — även i Rom och Grekland, där det biologiska faderskapet, till skillnad mot hos oss, blivit viktigt för överklassen dock inte underklassen — en självklarhet att män kunde ha hur många älskarinnor som helst vid sidan om.

Men för en hustru innebar det att mannens resurser spreds på andra istället för att tillfalla henne och hennes avkomma. Därför var kristendomen så attraktiv, eftersom den sa att en gift man skulle hålla sig till enbart sin hustru.

D v s att hans resurser skulle tillfalla henne ensam. Det här är djupa biologiska präglingar som ingen kultur eller lagstiftning någonsin kan ändra på. Lika lite som att man kan utrota sexhandeln, som är primathonans främsta överlevnadsmekanism någonsin. Eriks kommentar och deras förvåning fick mig att tänka på en kommentar jag skrev ett svar till Rick för ett tag sen.

Ja, du är tydligen precis så ovetenskaplig som du givit mig bild av dig. Du bekräftar det jag misstänkte i mitt inlägg om undersökningen på Nordirland. Du anser egentligen att du vet bättre än sexarbetarna själva vad de känner. Snacka om nedlåtande människosyn! Att du sedan inte tror att det finns svarta människor som kan vara lyckliga får verkligen stå för dig. Om jag är kritisk till den okunskap som råder är jag samtidigt medveten om att det inte är ert fel, felet är hos beslutsfattarna.

Det finns ingenstans män KAN söka hjälp med sina relationer. All expertis idag ser som sitt jobb att hjälpa kvinnor. Spelar ingen roll om man frågar läkarvård, media eller politiker. Nej, kvinnan är evolutionärt den som väljer partner. Bättre det än ingen kvinna alls, det verkar kvinnor också tycka med tanke på denna sort pikar. Det är samma för kvinnor som vill ha en fast trogen partner. Att försöka pressa nån till fem minuters sex det är jättehemskt, att försöka pressa nån till livslångt förbund däremot det skall inte förhindras alls.

Nja, det är nog din erfarenhet att vissa män gör det. Poängen med senaste års utseendefixering är ju just att det blir jobbigare och jobbigare för kvinnor i takt med att dessa män som du beskriver blir färre och färre för varje år som går. För varje man som sitter framför dataspel eller porr så är det två kvinnor som konkurrerar om samma man. Fast många kvinnor och deras genusakademiker har idag inbillat sig det är annonser, reklam och tidningar som bär skulden.

De inbillar sig alltså att utan TV och annonser så skulle kvinnor inte drabbas av konkurrens med andra kvinnor. Hur de tänker fattar jag inte. Varken männen eller kvinnorna har någon social talang att tala om. Skillnaden är att när man är så omgviven av hjälp som de flesta kvinnor är idag så behöver man inte ha så mycket talang för att känna sig kompetent. Faktum kvarstår att jämfört med en ordinär PUA så är de flesta män och kvinnor socialt usla för så mycket högre är svårighetsgraden för den som konsekvent vecka efter vecka måste gå fram och attrahera främmande kvinnor.

Men nu nedvärderar du väl ändå sexsäljande kvinnor lite väl mycket? Givetvis kan sexsäljande kvinnor under normala omständigheter alltså inte trafficking ställa motkrav. De behöver inte acceptera alla kunder, de behöver inte acceptera alla beteenden och ärligt talat de har större möjligheter att tacka nej till jobb än personer i min familj som är lastbilschaufförer och måste tacka ja jämt för timlönen är lägre och makedonska lågprischaufförer står idag på kö. Ta exempelvis Zuckerberg Facebook.

Nej, det är ju tvärtom han som är anpassad till framtiden. Vill du vara socialt kompetent i IT-kretsar skall du vara mer som han -inte mindre. För så kommunicerar hans generation. Det vet vi för att med undantag för kvinnor som Ninni och Karen GirlWritesWhat så är det ingen av kvinnorna eller organisationerna som reagerar på det faktum att män har ingenstans att gå.

Istället är den enda källa som finns för män PUA som skapades av män utanför samhället. Det beror på om du med att uttrycka sig menar att förmedla ett buskap eller att bara förmedla oljud som sedan helt ignoreras. Makt handlar inte om att uttrycka sina önskemål. Makt handlar om att få andra att gå med på dem och ärligt talat har de flesta män idag ingen sådan makt alls jämfört med den mest medelmåttiga kvinna.

Samhället, statsmakten och media har inag problem alls att ignorera vad män uttrycker, bortsett näthat då som tydligen är den enda kommunikation från män de väljer att lyssna på. Du menar med tanke på hur högt samhället spec. Man kan anta att de inte är socialt handikappade på andra sätt, eftersom det inte är gratis att gå till prostituerade. Männen ger inte sken av att vara socialt handikappade:. I like to be able to connect with people. Daniel, 41, teacher, single … I have gravitated towards those who are good socially who you can take into a restaurant and not feel embarrassed but feel rather proud at the envious glances of the other chaps and you know carry on a good conversation on a wide range of subjects and just enjoy it.

Terry, 68, lawyer, married. Det vore i linje med detta om deras äktenskap har kommit att handla mer om deras försörjarplikt och mindre om deras behov av intimitet. Jag tycker det verkar som om du projicerar framgångsrika mäns synbara övertag över kvinnor på dessa män — dvs den feministiska paradgrenen att projicera en social överordning på alla män, baserat på vad man observerar hos de mest framgångsrika och sexuellt attraktiva männen.

Sant att vi inte vet, men om vi hade en pistol mot pannan och måste gissa, vet jag nog vad majoriteten skulle välja. Därför att prostituerade mycket väl kan ses som aktörer på en fri marknad. De säljer tjänster mot betalning. På så sätt skiljer de sig inte från andra aktörer på tjänstemarknaden. Dessutom gäller detta förstås inte när kvinnor vill släppa till helt gratis, vilket under den sexuella frigörelsen föranledde sexarbetare att klaga över att vanliga kvinnor förstörde deras marknad, eftersom de inte ens tog betalt.

Men för en ekonomisk transaktion är det egentligen oviktigt vad andra tycker att varan borde vara värd; det som räknas är om köparen är villig att betala det som säljaren är villig att lämna bort varan för.

Kvinnor är ju inte SÅ korkade att de tror att män inte har behov, de tror endast att de inte behöver beaktas. Och sen blir kvinnor missnöjda när män så lätt går med på deras konstiga påfund och inte säger ifrån sig manligt. Det är manligt att stå på sig och ha krav, och det vill ju kvinnor, så konstig tanke att kvinnor inte skulle tro att män har relationella behov.

Eller kanske det är vanliga snälla män som de tror inte har eller tycker att inte får ha behov, endast manliga män får ha behov. På tal om vad män vill ha av relationer. Men kvinnors prostituerande är parasitärt för de snålar på sin sexualitet för att extrahera resurser från mannen istället att själv behöva jobba för dom.

Kvinnor tror inte män inte har behov, de tycker bara att man skall strunta i dem? Jag kan ju tro att en person inte har ett behov fast hon har det, jag kan ju verkligen vara ovetande.

Sen kan jag veta att en person har ett behov och monstruöst strunta i det, vilket kvinnor gör. Konstigt med tanke på att man har själv samma behov, anser att män kvinnor är likadana och pladdrar om jämställdhet.

Men enligt den definitionen är ju alla personer som säljer något parasiter, eftersom de inte bara ger bort det istället. Vi kan nog utgå ifrån att även sexarbetare, allt annat lika, hellre skulle ha sex med någon som de faktiskt tänder på, i stället för att göra det mot betalning och låtsas att de blir upphetsade. Som också framkommit i olika studier gäller det också att de blir duktiga på att låtsas, eftersom kunderna åtminstone vill köpa en trovärdig illusion av att de lyckas tillfredsställa sin kvinna.

Vidare framgår det att kunderna också ofta vill ha annat, som en pratstund, lite närhet, m. Nej det är fair trade, parasiterande är när man lever på andras bekostnad utan att själv bidra. Jag ser det mera som utpressning, som i Chaplin filmen där pojken går runt och krossar fönstren som farsan sedan reparerar.

Varför borde just de knulla gratis? Är det inte snarare så att om kvinnor i allmänhet knullade gratis, skulle det inte finnas en marknad för horor? Män betalar inte för sex för att det är så kul att betala rätt så mycket för något som de lika gärna kan få gratis; de gör det för att det erbjuds något som de inte tycker sig kunna få på annat sätt, och som de faktiskt vill ha. Det står varje kvinna fritt att erbjuda samma sak utan betalning.

På något sätt tvivlar jag på att det kommer att ske. Jag har aldrig känt mig utpressad av prostituerade. Det har hänt några gånger att någon av dem kommit fram till mig och frågat om jag vill knulla en var exakt så rättfram.

När jag sade nej tappade de intresset på en millisekund och drog vidare. Jag kan gå med på att de ägnar sig åt prisdumpning, om män tycker att det är bättre och möjligen även billigare att betala ett par tusen kronor i månaden för eskortservice än att försöka hålla en flickvän eller hustru glad för att möjligen få lite intimitet någon gång.

Räknas annan massage, t. I så fall varför? Anser du att en modefotograf är produktiv, nakenfotograf, porrfotograf? Vad använder du för kriterier? Är en tillverkare av batteridrivna tandborstar produktiv? Är det där en massa forskare sitter och gaggar om vem som har rätt och vem som har fel? Jag förstår att du har tagit fram material och forskning som stöder din åskådning. Nej du Dick du framstår precis som den arrogante översittartypen som du alltid gett intryck av.

Något jag lärt mig att göra under diskussioner på nätet är att undvika att göra diskussionen infekterad. Du skulle kanske spela lite mer ödmjuk, tänk om du lär dig något nytt på vägen. Därför jag lovar dig, från första början har du medvetet missförstått nästan ALLT jag skrivit. Det är en sak att inte hålla med, men att spela ett dumt arsle är bara……. Du är Matias eller hur? Jag måste bara säga att just i denna tråden verkar du mer bitter än någonsin.

Hur kan du redan ha gett upp? Är det verkligen så illa? Det tog mig många år och rövhål att hitta en vacker man, både på in- och utsidan. Vad får dig att tro att det är sååååå mycket svårare för dig? Jag bodde i Kroksbäck här i Malmö innan, där bor mest invandrare. Och på den korta tiden jag bodde där skedde det både upplopp, mord, grov misshandel, öppen langning osv. Jag kände mig otrygg, men jag började inte hata alla invandrare. Vilket hade varit väldigt lätt.

Detta lär man sig under livets gång, det är hela poängen med att dejta rövhål och andra. Man ska lära sig om livet, om sig själv, vad man vill, allt ska urkristalliseras. Och sen dör vi. Det är så det fungerar. Att män via skatten redan betalat för sexet? Eller att kvinnan är mer hemma med barnen och mannen jobbar? Han är den som jobbar och hon ställer upp med sexet? Detta här undrar jag om.

Eller är det i början mannen betalar och kvinnan blir sen återbetalningsskyldig? Om en man lägger ner pund per månad på prostituerade är det då billigare än att bjuda ut låt säga tre kvinnor? In these experiments, conducted in and , male and female confederates of average attractiveness approached potential partners with one of three requests: Not one woman agreed to a sexual liaison.

Båda gångerna var andelen kvinnor som antog motsvarande erbjudande noll. Så ett enkelt sätt att tolka det är väl att kvinnor skulle bete sig ungefär som åtminstone unga män tycks göra: Eller som i studien av australiska mäns sexualitet , där följande yttrades av några män i intervjusituationen:.

Yah I think its got a lot to do with, like how a lot of men see what they want out of their sexual lives at a stage. Det är väl ingenting jämfört med vad det kostar att ha en sambo eller hustru! Man måste skilja på fantasi och verklighet. Ogillar man det är det bara att inte titta, men den statistiska bevisningen för att hentai o dyl. Svartas tidigare kungadömen var ett h-e för majoriteten av befolkningen. Ungefär som om Japanska skolförbund skulle ha som ledarikon Adolf Hitler.

Jämfört med vem är det som horor skall vara lyckliga? Vi har hollywoodstjärnor som begår självmord. Vi har andra hollywoodstjärnor som är medlemmar i pseudo-religioner som shamballa-lalla och hubbards scientologi. Hur kommer det sig att vi kan fortsätta konsumera filmer medan skaparna dör eller fastnar i sekter men sexsäljande kvinnor absolut måste vara lyckliga?

Varifrån kommer iden att alla andra är lyckliga? Det menas att förr i tiden hade kvinnor inte egen ekonomi och då uppstod ett datingsystem där män fick sex genom att ha pengar och status.

Nu när kvinnor har egen ekonomi så borde kvinnor sluta välja man på det sättet men så har det inte blivit trots årtionden av feministiska löften där man sade att när kvinnor hade pengar skulle det bli ändring för det där är ju bara sociala konstruktioner. Om hon inte vill ha sex med mannen skall de inte ha relation och hon skall absolut inte skaffa barn med en man hon inte vill ha sex med.

För övrigt om de inte har sex alls så blir det inga barn. Har de bara sex enstaka gånger fast hon egentligen inte vill så bör han vidta mått och steg för att inte fastna i ett kärlekslöst äktenskap. Sex skall inte vara betalning alls. Kvinnor får bestämma sig vilken sorts man de vill ha sex med. Hederskulturen uppstod i stammar långt innan kristendomen och islam? Vad har du fått det ifrån? Men mediala texter är inte vetenskapligt gångbara, som du borde känna till.

Hur skulle jag kunna missuppfatta dig när du jämför sexarbetare, där enligt de vetenskapliga undersökningar som gjorts t ex den danska prostitutionsrapporten , http: Sex Work and Health Communication in Thailand. Civic Discourse for the Third Millennium. Michael H Prosser Ser ed. Och jag vill understryka, att så länge du inte kan visa upp motsatsen finns det INGEN vetenskaplig undersökning som visar på att sexarbete skulle vara någonting som tvingas på människor annat än i mycket liten skala och angående Melissa Farley hänvisar jag till länken ovan, hon ägnar sig inte åt vetenskap.

Att däremot fattigdom och misär kan få människor att välja sexarbete som det mest gynnsamma alternativet är däremot en annan sak. Men misären och fattigdomen utrotas inte bara för att västerländska medelklassfeminister förfasar sig och vill hålla människorna kvar i misär och fattigdom hellre än att de ska försöka förbättra sina villkor genom sexarbete. Jag kan garantera dig att du skulle lära en hel del på vägen. Jag är också mycket öppen för att ta en diskussion med dig utifrån mina texter, där du istället för bara påståenden också kan leverera underbyggda motargument och källor.

Som du säger, det krävdes först många rövhål. Det är svårare för män i allmänhet eftersom de har så många färre chanser totalt jämfört med kvinnor. Samma argument används ofta när studier upptäcker män är mer romantiska än kvinnor oftare blir kära på en gång. Det där är äpplen och päron. En man som köper sex har sex vid varje köp. En man som bjuder ut tre kvinnor kan upptäcka efter att ha bjudit ut varje kvinna två gånger att ingen av dem vill ha sex.

Delat på pund blir det inte mer än kr per dejt. Skillnaden är att sexet vid dating inte på något sätt är garanterat så en man kan behöva bjuda ut kanske 10 kvinnor innan 1 av dem har sex. Då hamnar vi på mellan kr per kvinna han har sex med och jämfört med det är pund såklart väldigt mycket mindre. Sättet du ställer frågan får mig att tro att du menar att anledningen till att vissa? Tvärt om så betyder det att man inte tycker att ekonomisk ersättning alls borde utgå.

Anledningen till att jag tycker att män inte ska betala kvinnor för ett förhållande, är att jag har den synen på parförhållanden att det inte handlar om tjänster mot betalning.

Om en flickvän och en pojkvän har samlag så har inte flickan givit pojken något som han blir återbetalningsskyldig för hon har ju fått lika mycket sex som han har fått , på samma sätt som flickan inte blir återbetalningsskyldig om pojken ger henne något dyrt. Det samma gäller såklart tvärt om och i samkönade relationer, men där ser jag inte så stor problematik av just det här slaget.

Med det sagt så är det borde det såklart upp till vuxna, myndiga individer att själva avgöra hur dom vill forma sina relationer. Om ett par eller fler har kommit fram till att dom vill leva i en relation där den ene ger den andre pengar i utbyte mot sex så är det upp till dom.

Uppenbarligen finns det folk som tycker att tjänsten är värd att betala för. Resonerar du lika om andra tjänster, att tex. Om inte, varför är det skillnad? Jo det är Matias. Inte tycker jag att jag är mera eller mindre bitter än tidigare, kanske för att jag använder termen parasit här mycket så framstår det så.

Att hitta en vettig man är betydligt enklare än att hitta en vettig kvinna, men det är inte därför jag gett upp. Det är den totala förljugenheten och hyckleriet kring frågorna som gjort att jag tappat tron på samhället och människor, till den grad att jag inte mera vill påverka. Jag försörjer mig själv, betalar mina skatter dvs.

Men jag vet inte hur jag ska förklara det, så att de öppnar sig för en utomstående och okänd person. Det är väl lite som när man inser att ens familj är fucked up, dom flesta stannar ändå kvar och uthärdar det, men jag lösgör mig hellre helt från det, bättre att starta helt om från början och försöka hitta något äkta med människor som tror på samma sak.

Lite så är det med mig och samhället eller vissa delar av samhället , men med den skillnaden att om jag vetat i förväg hur det är skulle jag nog inte ha deltagit. Det här försöker jag förmedla åt mina manliga bekanta, att de vet i förväg vad de ger sig in på och kan välja bättre. Skulle gärna ha ett mera genomtänkt och utförligare svar men jag ska flytta lite grejor idag så har inte tid.

För alla förhållanden och då begränsar jag mig inte på något vis till kärleksförhållanden, utan inbegriper hela registret från det individuella planet till nationer osv gäller att, om de är sunda, att alla parter vinner på dem. Man ger något och man får något.

Grejen är man förhoppningsvis inte för bok och sätter prislappar på saker när man är i ett parförhållande. Men vem sjutton skulle stanna i ett parförhållande där man bara ger utan att få något tillbaka? Det är ju alla någon form av betalning, och får man då inte valuta för det så dör förhållandet för då känner man sig bara utnyttjad och kommer därför att sluta investera i det.

Så ett sunt förhållande baserar sig på att bägge parter investerar i det. Vi diskuterar väl två olika saker eller aspekter av ett fenomen aspect seeing , så vi börjar med en bild. Ser ni en hare eller en anka lägst nere?

One of the great dangers we face in making use of our minds is getting trapped in only being able to see the world in one way. Jag håller med om att om man ser från ert perspektiv, så är sexarbetande som vilket jobb som helst, och att man kan se på det på det sättet. Men om man endast ser det på det sättet osynliggör man vissa andra aspekter av fenomenet. Så sexarbete är arbete om man ser på det som arbete, men om man tar lite mera av vår livsform in i bilden och varför skulle man inte ta?

Nå, varför tycker jag att kvinnor inte bör ta betalt för sex från ett jämställdhetsperspektiv? Erik svarade redan utmärkt på den frågan:. Med tanke på att kvinnor i allmänhet, inte bara feminister, ser sig själva och kvinnor som jämställda med män, vill vara sexuellt fria, ta ansvar, bredda mäns könsroll, bidra jämställt och ta ansvar för familjens ekonomi osv.

Batteriet på min dator är snart slut och jag måste få annat gjort, så jag återkommer senare för det finns mera att säga om det här. Men avslutningsvis, förstod ni inte riktigt vad som blev sagt av horan jag citerade?

Vi tar det på nytt:. Det är inte så att att bara hustrun och flickvänner snålar på sin sexualitet och sexarbetare sedan erbjuder tjänster för att kompensera. Nej, det är att alla kvinnor, i den grad de är kvinnliga, snålar på sin sex för att få män att bete sig mera som de vill och för att mjölka resurser från dom. Hustrun prostituerar endast på ett lite annorlunda sätt än sexarbetaren men båda gör samma sak; ransonerar sin sexualitet för resurser.

Och kvinnor gör detta för det är lättare än att gå samma hårda väg som mannen och arbeta ihop det, arbete som bidrar till samhällets välstånd. Hur bidrar snålandet och prostituerandet till samhällets välstånd? Inte på något sätt, tvärtemot utnyttjar de resurser skapade oberoende av dom själva.

För du behöver inte göra något som kvinna för att kunna göra det här, du föds med det i egenskap av din sexuella makt, du behöver endast ransonera din sexualitet för att tjäna på det. Snabbt om det här. I den fåran finner vi att det framför allt är kvinnor som strävar efter att upprätthålla modellen där sex är något som män behöver betala för, samtidigt som man starkt motsätter sig den fria marknadens modell — dvs prostitution. De prostituerade är alltså ärbara kvinnors — inte männens — fiender.

Men från paratiserande-perspektivet är det inte stor skillnad mellan horor och hustrun, i det senare fallet är prostitutionaliteten endast mera förträngd, men jag är inte säker om det är alls bättre ändå. Därför är det löjligt att kvinnor som Kontula ser det som något självständighetsprojekt. Det är ungefär lika självständigt som en snorvalp med rika föräldrar som sponsrad av sina föräldrar reser runt världen och försöker hitta sig själv. Och hustrun är prostituerades fiender, men det relevanta från mitt perspektiv är att båda utnyttjar männen, båda är männens utsugare.

Men skillnaden mellan horan och hustrun är väl att hustrun är mera anständig av sig och horan vill vara mera oberoende dock totalt beroende av mannens pengar. Det har jag aldrig förnekat, jag tar endast ett moraliskt perspektiv på saken, vilket jag tycker att är märkligt att inte flera gör?

Nejdå, bara att man ofta kan finna mer än bara två perspektiv. Man skulle annars kunna hävda att horan är den mer anständiga, eftersom hon gör upp i förväg om priset och levererar enligt avtal.

Även här kan man forma en annan hypotes. Det är inte omöjligt att just denna sexuella spänning är en av drivkrafterna bakom mycket av männens produktivitet. Among his other qualities, the herbivore is close to his mum, has a liking for deserts and foreign travel and leans toward platonic relationships with the opposite sex. Njaa, man kan också se på saken så att hustrun är i en mera symbiotisk relation med mannen iom.

Hustrun är sett på detta sätt mera inblandad i att generera dessa resurser. Visst, bakom mäns produktivitet men också bakom mycket onödigt tävlande som skapar problem i världen. Man kunde ju tänka sig att kvinnor kunde stötta sina män, ge dem vitalitet genom att göra dom sexuellt tillfredsställda? Jag skulle donera hela min egendom åt min bror om han behövde det utan att vänta något i retur. Men när man vill ha något av ens vän är det ju inte betalning eller motprestation som man förväntar, perspektivet är helt fel att tillämpa på vänskap och kärlek.

Men vi låter Vortac Taccinen svara en liknande fråga, här gäller det istället makt, fast perspektivet är ungefär samma som Dolfs.

Människorelationer är verkligen inte alltid maktspel. Har du inte haft vänner och kompisar, av vilka du ingenting annat önskar än deras sällskap, åt vilka du gladeligen erbjuder allt intressant och gott, utan att förvänta dig något i retur? Jag antar att bögars relationer är rättvisare och lugnare, för att kvinnan fattas. Kvinnor är de som gör människorelationer till maktspel. Män skulle vara lyckliga om de fick grundbehoven tillfredsställda mat, sex osv. Därför går väl män så ofta med på kvinnors märkliga förslag om tex.

Kvinnan är den som gör något till maktspel, men MÄNNISKOrelationer behöver så klart inte handla om maktspel, och det gör ju inte jämställda relationer. Inte har män eller vettiga människor i allmänhet någon makt-agenda i människorelationer, eller behov att få makt över en annan människa — bara de får leva ett gott liv och vardagen fungerar.

Kvinnor älskar också drama annars skulle såpopera inte existera , så om livet fortlöper för lyckligt och trevligt, vill kvinnan ha en dramatisk vändning, så att hon får uppleva starka emotioner kvinnor älskar ju dessa. Vettigare kvinnor kan ju se lite längre fram och förstår att sådana nyck bara orsakar problem åt alla inblandade, så de kan kanalisera sitt behov av drama och makthunger i dessa såpoperor, webbsidor, böcker och kanske tom.

Synd bara, att dessa kvinnor är ofta till sitt yttre i elefant-storleksklassen. Det enda jag tycker är oschysst och inte stämmer är att han slår under bältet gällande kvinnors utseende, eller som jag skrev i en annan kommentar:. Människor som strävar efter jämställdhet ska inte fulförklara kvinnor, eftersom kvinnliga kvinnor är onaturligt sköna, de är ju så sköna just för att de inte är jämställda; spelar på sexuell makt och lever ett lyxliv.

Så jämför inte jämställda kvinnor, som jobbar själv och inte utnyttjar sin sexuella makt, med dessa kvinnliga kvinnor, det är fullständigt orättvist och korrumperat. Jag är av den uppfattningen att sex INTE är något kvinnor ger och män tar eller får.

Jag menar jag betalar ju skatt och betalar mina grejer. Om mannen tjänar mer och de har delad ekonomi så jämnas obalansen kanske aldrig ut. Och ja då är det kanske bättre att gå till en protituerad kvinna så att man får exakt det man betalar för. Det är kanske ett bra sätt att inte känna sig lurad som man. Och de flesta män tjänar väl mer än sin fru. Män borde kanske inte gifta sig alls. Jag är ju helt inne på att kvinnor borde leva mer i kollektiv och män utanför kollektiven.

Detta har jag skrivit om innan ska inte gagga mer om det. Det verkar vara skräddarsytt både för män och kvinnor.

I min förra relation gick det bättre när vi började göra saker på mitt sätt, synd att det vid det skedet var för sent. Deras sällskap är värdefullt! Vänskap innebär att man får något i retur för vad man ger. Inte så att man för bok, men saker som uppskattning, vänskap och någon man kan prata med är värdefullt. Nä, man vill inte ha en betalning eller en motprestation av en vän, därför att vänskapen i sig är en betalning och motprestation. Skulle du vara lika villig och ge något till din vän om han upphörde att vara vän?

Ringer du till en vän eller backar upp en vän som aldrig säger tack, som aldrig ställer upp för dig, som aldrig ringer tillbaka, som kort sagt, om du slutade att ge, helt enkelt skulle upphöra att vara en del av din bekantskapskrets?

Du kanske skulle ge hela din egendom till din bror, men jag skulle inte ge skiva falukorv till min syster, jag har inget gemensamt med henne, bortsett från att vi råkar ha samma föräldrar. Jag har inte talat med henne eller umgåtts med henne på snart två år, trots att vi inte bor mer än meter från varandra. När jag slutade investera i umgänget upphörde det helt. När jag slutade ringa pratade vi aldrig i telefon.

När jag slutade gå till henne drack vi aldrig kaffe. To find out more about Jimanekia Eborn's work, check out her website www. You can also follow her on Instagram jimanekia. As always, please let us know your thoughts on this episode and if you have any responses as to what makes great sex.

Klicka här för att uppdatera flödet manuellt. To celebrate, we bring on three hilarious and open guests: We chat about penis size, virginity, sex in the fashion industry, bears, twinks, enemas, and anal prep. As always, please let us know your thoughts on this episode and if you have any anal prep tips.

A big thank you to Austin, Cicero, and Richie for coming on the show. To keep up with Cicero, check out Instagram Cicero.

This is the Monday Morning After Show where we listen and respond to your comments! We get into some hilarious comments to KarenLee's recent post about dreams. Then we have a talk about social media and the role it should play in our lives.

It's funnier than it sounds. We'd be very grateful! Do you ever feel like you want to get to know someone, but you just don't know how? We're joined by Marni the Wing Girl from the Ask Women podcast, and she is the ultimate dating coach.

Cam offers up some common dating issues that he's been facing, and KarenLee and Marni teach him what's up. We tackle the following questions and more:. Be a part of our show! We'll play your voicemails and read your texts on the show.

You can also find her coaching materials at www. We get into some hilarious questions and comments related to butt play, swinging, and masturbation. Our goal is to make you laugh, offer some tips to improve your sex life, and de-stigmatize the conversation around sex. On Thursdays, we chat about sex with comedians, artists, sex industry leaders, and our ex-lovers. On Mondays, we chat with you!

We'd love to know if you have any sex or relationship questions. We'll also feature your stories about a time that you've walked in on your parents having sex or vice versa.

Once a sexually-repressed church-girl, now a professional online masturbator. Her name is Jupiter's Slut, and she chats with us about reclaiming her sexuality and conducting a week challenge where she vlogged her weekly masturbation sessions.

We also spend a lot of time talking about her experience with herpes, answering all the following questions and more:. Jupiter's Slut is wildly intelligent and funny. You can check out her work at JupitersSlut. We'll try to play and address them in the Monday Morning After Show. We also get into some stories about camping and cannabis from this weekend.

Thank you for instagram. Thank you to Erika and Amie of Podcast Rewind for the awesome review! You can listen to it here: Cam went to get his annual physical, which turned into a wildly hilarious adventure in which he battled against his physician.

We get into the reasons why Cam is single and hasn't had sex in ten months. This a terrific episode if you want to feel better about yourself! Please make us feel less alone by getting in touch with us! Last episode we tried a home sperm test kit to check in on Cam's swimmers. Needless to say, we got some disturbing Internet-troll, scum-of-the-earth comments that we address in this episode, mainly related to Cam's appearance.

Want to test your sperm? It's actually fascinating and gives you a better sense for what's going on in your body! Has your mom seen your sperm? Just when you think it couldn't get more awkward, we test Cam's sperm to see if his swimmers are healthy. KarenLee sits in the recording studio as Cam collects his sample, then we play a little sperm trivia, and watch as a video of Cam's live sperm appear on his phone.

This is one for the books! Have a question or comment about the episode? We talk about how to meet someone at a bar and how to ask your partner for oral sex. We also chat about what you should do if you and your partner are both submissives who want to be dominated. Dirty Lola lives up to her name! If you've ever felt awkward talking dirty or just want to know how to boost your game, this episode is for you! Let us know your questions or comments about this episode.

Do you have any dirty talk tips or stories? We'll feature your responses on our Monday Morning After Show! If you enjoyed hearing from Dirty Lola, check her out on socials dirtylola. A big thank you to Catalyst Con for putting together an awesome sex conference where we can chat with experts like Dirty Lola! We get into why step-parent porn has become so popular.

We also chat about what you should do if your partner smells like poop.

Watch homosexuell me fuck sexwork 28 sep Nyckelord: Sexarbete, sexarbetare, socialt arbete, Uganda, peer-utbildning 13 Human Rights Watch är en internationell organisation som homosexualitet är kriminaliserat i landet. . Sökord: sexarbetare/sexworkers, skademinimering/ harm-reduction, Like for me, I am the father, I am the mother. gratis Segmon free mature sortiment sez sex pictures · sexliv nakna tuttar sex sättet Pauliström bli lättaste city the gravid watch online linnea att and . sex dansk sexwork gratis polismyndigheten · sex mobil tjejmilen aftonbladet Sunnansjö mlf sex Vallsta bb symptomer video · på främlingar me kik sexchatta androgyna. 8 aug framskrider i Sverige · Nyhet: Homosexuell pastor vägrar avgå · Nyhet: Datorer strider mot Guds .. Human Rights Watch Hopes of Decriminalizing Sex Work in South Africa · Saudi Arabia: Unrelenting Crackdown How Climbing Hills on My Bike Keeps Me Grounded · We Must Be the Role Models We. Eller jo om de är fucked up unga killar som säljer sig till kvinnor och bögar. Och hustrun är prostituerades fiender, men det relevanta från mitt perspektiv är att båda utnyttjar männen, båda är männens utsugare. Många av männen som går hos prostituerade får varken det ena eller det andra från sin fru. Faktum kvarstår att jämfört watch homosexuell me fuck sexwork en ordinär PUA så är de flesta män och kvinnor socialt usla för så mycket högre är svårighetsgraden för den som konsekvent vecka efter vecka måste gå fram och attrahera främmande kvinnor. Jag har samlat några predikningar i MP3-filer, som ger kalla kårar på ryggen vid tanken på de stackare som måste lyssna. Så därför skall jag inte envisas med att leta efter sanningen thaimassage homo torrevieja eskort malmö din blog mer, utan hoppas att gud är med dig.

: Watch homosexuell me fuck sexwork

Par söker gay par bordell copenhagen Tvärtemot vad många människor gärna inbillar sig så är våra uppfattningar om sex väldigt udda homosexuell skellefteå eskort knulla i natt sett — och dessutom djupt präglade av kristendomens gigantiska sexualfientlighet, watch homosexuell me fuck sexwork. Jag vill först passa på att påpeka två saker. Det är väl lite som när man inser att ens familj är fucked up, dom flesta stannar ändå kvar och uthärdar det, men jag lösgör mig hellre helt från det, bättre att starta helt om från början och försöka hitta något äkta med människor som tror på samma sak. Det är givetvis lika naturligt för antiloopen att inte fly om inget lejonvrål hörs. Därmed har det visst med Bibeln att göra, och bör därför påtalas.
Escort linköping callpojkar gay sweden La manga homosexuell escorts sundsvall escort
Watch homosexuell me fuck sexwork Happy sex eskort borås homo
Watch homosexuell me fuck sexwork Homosexuell nicole escort sex

Homo fina stjärtar shemale gothenburg

Watch homosexuell me fuck sexwork